آرشیو روز شهادت میثم

  • و ناگفته نماند: چنانچه گذشت [۹۱] میثم تمار رضیاللهعنه در حین وفات معاویه در کوفه بوده و معاویه در (۱۵) یا اول ماه رجب ۶۰ بنا به قول ابن الاثیر […] 0

    روز شهادت میثم

    و ناگفته نماند: چنانچه گذشت [۹۱] میثم تمار رضیاللهعنه در حین وفات معاویه در کوفه بوده و معاویه در (۱۵) یا اول ماه رجب ۶۰ بنا به قول ابن الاثیر […]

    ادامه ...