آرشیو شهادت

 • شهادت حسین ـ علیه السلام ـ در تمام مجامع اسلامی، و بلاد مسلمان نشین با تاثر و تاسف شدید روبرو شد.برای مسلمانها غم انگیزتر از خبر فجیع شهادت یگانه سبط […] 0

  انعکاس شهادت سیدالشهداء

  شهادت حسین ـ علیه السلام ـ در تمام مجامع اسلامی، و بلاد مسلمان نشین با تاثر و تاسف شدید روبرو شد.برای مسلمانها غم انگیزتر از خبر فجیع شهادت یگانه سبط […]

  ادامه ...

 • امـام (ص) بر زمین افتاد، بلند شد نشست تیری را که در گلوی شریفش نشسته بود بیرون کشید سـنان دوباره آمد با نیزه، چنان جسم شریفش را آزرد که حضرتش […] 0

  شهادت امام حسین

  امـام (ص) بر زمین افتاد، بلند شد نشست تیری را که در گلوی شریفش نشسته بود بیرون کشید سـنان دوباره آمد با نیزه، چنان جسم شریفش را آزرد که حضرتش […]

  ادامه ...

 • مشخصات کتابنویسنده : الهام موگوئیناشر : مجله حوزهمقدمهعمه، بابایم کجاست؟اسارت دشوار و یتیمی دردی عمیق است. یک سه ساله، چگونه می تواند تمام رنجِ تشنگی وزخم تازیانه اسارت و از […] 0

  شهادت حضرت رقیه علیهاالسلام

  مشخصات کتابنویسنده : الهام موگوئیناشر : مجله حوزهمقدمهعمه، بابایم کجاست؟اسارت دشوار و یتیمی دردی عمیق است. یک سه ساله، چگونه می تواند تمام رنجِ تشنگی وزخم تازیانه اسارت و از […]

  ادامه ...

 • به سند صحیح از ابنرئاب روایت شده که حضرت صادق علیهالسلام فرمود: «چون فاطمه علیهاالسلام به حسین علیهالسلام آبستن شد، پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به او […] 0

  رضایت پیغمبر و فاطمه به شهادت امام حسین

  به سند صحیح از ابنرئاب روایت شده که حضرت صادق علیهالسلام فرمود: «چون فاطمه علیهاالسلام به حسین علیهالسلام آبستن شد، پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به او […]

  ادامه ...

 • ابراهیم بن حصین اسدیابن مسعود بن حجاجابوالببغاءابوالشعثاء کندیابوالشعشاء کندیابو تمامه صائدیابو تمامه صیداویابو ثمامه صائدیابو ثمامه صاعدیابوثمامه صیداویابو حتوف بن حارث انصاریابو حتوف بن حرث انصاریابو حتوف سلمه بن حرث […] 0

  فهرست شهدای غیر بنی هاشم در کربلا

  ابراهیم بن حصین اسدیابن مسعود بن حجاجابوالببغاءابوالشعثاء کندیابوالشعشاء کندیابو تمامه صائدیابو تمامه صیداویابو ثمامه صائدیابو ثمامه صاعدیابوثمامه صیداویابو حتوف بن حارث انصاریابو حتوف بن حرث انصاریابو حتوف سلمه بن حرث […]

  ادامه ...

 • امام حسین (ع)ابراهیم بن جعفر بن ابیطالب (ع)ابراهیم بن حسین (ع)ابراهیم بن عقیلابراهیم بن علی ابیطالبابراهیم و محمد پسران مسلم بن عقیلابوالفضل العباس (ع)ابوبکر بن حسن (ع)ابوبکر بن حسین (ع)ابوبکر […] 0

  فهرست شهدای بنی هاشم در کربلا

  امام حسین (ع)ابراهیم بن جعفر بن ابیطالب (ع)ابراهیم بن حسین (ع)ابراهیم بن عقیلابراهیم بن علی ابیطالبابراهیم و محمد پسران مسلم بن عقیلابوالفضل العباس (ع)ابوبکر بن حسن (ع)ابوبکر بن حسین (ع)ابوبکر […]

  ادامه ...

 • امـام (ص) بر زمین افتاد، بلند شد نشست تیری را که در گلوی شریفش نشسته بود بیرون کشید سـنان دوباره آمد با نیزه، چنان جسم شریفش را آزرد که حضرتش […] 0

  شهادت امام حسین

  امـام (ص) بر زمین افتاد، بلند شد نشست تیری را که در گلوی شریفش نشسته بود بیرون کشید سـنان دوباره آمد با نیزه، چنان جسم شریفش را آزرد که حضرتش […]

  ادامه ...

 • هرکس بخواهد یک انقلاب سیاسی را رهبری کند و مسند زمامداری را تصرف نماید، همواره برای تقویت روحیه ی اطرافیان خود و تضعیف روحیه ی دشمن، خود را برنده و […] 0

  خبر امام حسین از شهادت خود

  هرکس بخواهد یک انقلاب سیاسی را رهبری کند و مسند زمامداری را تصرف نماید، همواره برای تقویت روحیه ی اطرافیان خود و تضعیف روحیه ی دشمن، خود را برنده و […]

  ادامه ...

 • فـرزنـد رسـول خـدا(ص) روی زمـیـن افـتـاده بـود شمر و سنان بالای سرش آمدند، حضرت از تـشـنـگـی زبانش را در دهان می چرخاند شمر با لگد بر سینه مبارکش کوبید و […] 0

  شهادت امام حسین به روایت خطیب خوارزم

  فـرزنـد رسـول خـدا(ص) روی زمـیـن افـتـاده بـود شمر و سنان بالای سرش آمدند، حضرت از تـشـنـگـی زبانش را در دهان می چرخاند شمر با لگد بر سینه مبارکش کوبید و […]

  ادامه ...

 • در همین احوال، مصیبت دیگری نیز نظیر این مصیبت پیش آمد. در آن موقعی که امام علیهالسلام توانایی حمله نداشت و دشمن، به دستور شمر دور امام علیهالسلام را احاطه […] 0

  شهادت عبدالله بن حسن در کربلا

  در همین احوال، مصیبت دیگری نیز نظیر این مصیبت پیش آمد. در آن موقعی که امام علیهالسلام توانایی حمله نداشت و دشمن، به دستور شمر دور امام علیهالسلام را احاطه […]

  ادامه ...