آرشیو از دیدگاه اندیشمندان و بزرگان

 • اما قدرت حضرت اباعبدالله الحسین از جهت ولایت مطلقه ، همان قدرت عظیم الهی است که خداوند متعال به ائمه (ع) عطا نموده است ، همان قدرتی که انبیاء عظام […] 0

  قدرت امام حسین (ع) از نظر شیعه

  اما قدرت حضرت اباعبدالله الحسین از جهت ولایت مطلقه ، همان قدرت عظیم الهی است که خداوند متعال به ائمه (ع) عطا نموده است ، همان قدرتی که انبیاء عظام […]

  ادامه ...

 • مورخ معاصر، باقر شریف القرشی، دربارهی شخصیت مختار مینویسد: «مختار، یکی از شخصیتهای برجستهی شیعه است، او شمشیری از شمشیرهای خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله بود و قلبش […] 0

  شخصیت مختار از دیدگاه سخن شریف القریشی

  مورخ معاصر، باقر شریف القرشی، دربارهی شخصیت مختار مینویسد: «مختار، یکی از شخصیتهای برجستهی شیعه است، او شمشیری از شمشیرهای خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله بود و قلبش […]

  ادامه ...

 • مشخصات کتابپدید آورنده : ابوالفضل هادی منشناشر : مجله حوزهمقدمهدر واپسین سال های عمر معاویه، روزگاری که زیاده خواهی های او سایه ای سنگین از فساد و تباهی بر جامعه […] 0

  پژوهشی در هویت تاریخی حضرت رقیه

  مشخصات کتابپدید آورنده : ابوالفضل هادی منشناشر : مجله حوزهمقدمهدر واپسین سال های عمر معاویه، روزگاری که زیاده خواهی های او سایه ای سنگین از فساد و تباهی بر جامعه […]

  ادامه ...

 • این نام ویژه تاریخ اسلام نیست، بلکه پیش از ظهور پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه وآله) نیز این نام در جزیره العرب رواج داشته است. بهعنوان نمونه، نام یکی […] 0

  نام حضرت رقیه در تاریخ

  این نام ویژه تاریخ اسلام نیست، بلکه پیش از ظهور پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه وآله) نیز این نام در جزیره العرب رواج داشته است. بهعنوان نمونه، نام یکی […]

  ادامه ...

 • این نام ویژه تاریخ اسلام نیست، بلکه پیش از ظهور پیامبر گرامی اسلام نیز این نام در جزیره العرب رواج داشته است. به عنوان نمونه، نام یکی از دختران هاشم […] 0

  نام رقیه در تاریخ

  این نام ویژه تاریخ اسلام نیست، بلکه پیش از ظهور پیامبر گرامی اسلام نیز این نام در جزیره العرب رواج داشته است. به عنوان نمونه، نام یکی از دختران هاشم […]

  ادامه ...

 • بزرگان بسیاری از علما در مدح و منقبت مختار سخن گفته و کتاب نوشتهاند. برای رعایت اختصار، به اسامی برخی از آنان بر اساس نوشتهی علامه امینی در الغدیر، اکتفا […] 0

  شخصیت مختار از دیدگاه دیگر نویسندگان

  بزرگان بسیاری از علما در مدح و منقبت مختار سخن گفته و کتاب نوشتهاند. برای رعایت اختصار، به اسامی برخی از آنان بر اساس نوشتهی علامه امینی در الغدیر، اکتفا […]

  ادامه ...

 • میرزا حسین نوری و اربعین‌ حسینی علامه میرزا حسین نوری از علمای برجسته شیعه‌، و صاحب کتاب «مستدرک الوسائل» در کتاب «لؤلؤ و مرجان در آداب اهل منبر» به نقد […] 0

  میرزا حسین نوری و اربعین‌ حسینی

  میرزا حسین نوری و اربعین‌ حسینی علامه میرزا حسین نوری از علمای برجسته شیعه‌، و صاحب کتاب «مستدرک الوسائل» در کتاب «لؤلؤ و مرجان در آداب اهل منبر» به نقد […]

  ادامه ...

 • مشخصات کتابپدید آورنده : ابوالفضل هادی منشناشر : مجله حوزهمقدمهدر واپسین سال های عمر معاویه، روزگاری که زیاده خواهی های او سایه ای سنگین از فساد و تباهی بر جامعه […] 0

  هویت تاریخی حضرت رقیه علیهاالسلام

  مشخصات کتابپدید آورنده : ابوالفضل هادی منشناشر : مجله حوزهمقدمهدر واپسین سال های عمر معاویه، روزگاری که زیاده خواهی های او سایه ای سنگین از فساد و تباهی بر جامعه […]

  ادامه ...

 • این نام ویژه تاریخ اسلام نیست، بلکه پیش از ظهور پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه وآله) نیز این نام در جزیره العرب رواج داشته است. به عنوان نمونه، نام […] 0

  نام حضرت رقیه در تاریخ

  این نام ویژه تاریخ اسلام نیست، بلکه پیش از ظهور پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه وآله) نیز این نام در جزیره العرب رواج داشته است. به عنوان نمونه، نام […]

  ادامه ...

 • دوستی امام حسین علیه السلام ترمذی‌ در جامع‌ الکبیر به‌ سند خود از اسامه‌ بن‌ زید روایت‌ کرده‌ است‌ که‌ در یکی‌ از شب‌ها، برای‌ انجام‌ حاجتی‌ به‌ خانه‌ رسول‌ […] 0

  دوستی امام حسین علیه السلام

  دوستی امام حسین علیه السلام ترمذی‌ در جامع‌ الکبیر به‌ سند خود از اسامه‌ بن‌ زید روایت‌ کرده‌ است‌ که‌ در یکی‌ از شب‌ها، برای‌ انجام‌ حاجتی‌ به‌ خانه‌ رسول‌ […]

  ادامه ...