معجزات و کرامات

یکی از اشعار صغیر اصفهانی برای حضرت ابوالفضل

حاج آقا هاشم زادهی اصفهانی فرمود:«مرحوم جنانی» روح پدر «مرحوم صغیر» را احضار میکند، آقای صغیر میفرماید: «از روح پدرم سوال کن که این شعرهایی که من برای خانوادهی عصمت و طهارت (ع) گفتم: آیا در عالم برزخ برای شما نتیجهای داشته یا نه؟» [ صفحه ۵۸۹] روح پدر مرحوم صغیر گفته بود: «بله بابا. یک ماده تاریخ برای حضرت اباالفضل (ع) گفته بودی، که وقتی به این عالم آوردند، مرا توی تمام اموات سرفراز کردی».یک بیت شعر از آن شعرهای ماده تاریخ که بر در صحن و حرم حضرت قمر بنی هاشم اباالفضل العباس (ع) نوشته شده، این بیت است:«زد صغیر اصفهانی بهر تاریخش رقم دردها بر درگه ماه بنی هاشم دواست» [۳۱۵] .
برگرفته از کتاب آثار و برکات حضرت امام حسین (ع) نوشته: محمد رضا باقی اصفهانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *