معجزات و کرامات

مردن یک سنی به خاطر استهزاء به عزداران سامرا

یکی از علمای موثق اصفهان نقل کرد: در سر من رای (سامرا) جمعی از دوستان آل محمد (ص) سینه میزدند و شخصی سنی به آنها استهزا میکرد. یکی از عزادارها به او میگوید: عباس یضربک، یعنی عباس ترا میزند. آن سنی نگون بخت کلمهای توهین آمیز میگوید و جسارت میکند.سپس آن سنی منزل خود میرود و میگوید: عباس ضربنی و اموت، یعنی عباس مرا زد و من میمیرم. و سپس میخوابد. چون به بالین او میروند، میبینند مرده است.بعد از آن بستگان او برایش مجلس ترحیمی میگذارند واز طلاب شیهع در سامرا نیز [ صفحه ۱۲۷] برای شرکت در جلسهی ختم وی دعوت میکنند، ولی آنها از رفتن ابا میکنند. [۷۹] .
برگرفته از کتاب آثار و برکات حضرت امام حسین (ع) نوشته: محمد رضا باقی اصفهانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *