معجزات و کرامات

شفای مرحوم فیض الاسلام با توسل به حضرت زینب

مرحوم فیض الاسلام، از علماء وارسته و از نسل پیامبر (ص) هستند. ایشان تالیفات بسیاری دارند که بعضی از آنها «ترجمه و خلاصهی تفسیر قرآن عظیم» و ترجمه و شرح نهجالبلاغه» و «ترجمه و شرح صحیفهی کاملهی سجادیه» و «ترجمه خاتون دو سرا» است.بیش از دوازده سال پیش، به درد شکم گرفتار شدم و معالجهی اطباء سودی نبخشید. سرانجام برای استشفا، به اتفاق و همراهی اهل بیت و خانوادهام به کربلای معلی مشرف شدیم. و آنجا هم به سختی به همان درد مبتلا بودم. روزی دوستی از زائرین در نجف اشرف، من و گروهی را به منزلش دعوت نمود. با اینکه رنجور بودم، به منزل او رفتم. در بین گفتگوهای گوناگون، یکی از علما که در آن مجلس بود، فرمود: پدرم میگفت: هرگاه حاجت و خواستهای داری، خدای تعالی را سه بار به نام حضرت زینب کبری (س) بخوان! بدون شک، خدای عزوجل خواستهات را روا میسازد!از این رو من چنین کردم و شفا و بهبهودی بیماریم را از خدای تعالی خواستم، و علاوه بر آن نذر نمودم و با پروردگارم عهد و پیمان بستم که اگر از این بیماری بهبودی [ صفحه ۵۲۲] یافتم کتابی در احوال آن سیدهی معظمه (س) بنویسم تا همگان از آن بهرهمند گردند. حمد وسپاس خدای جل شانه را که پس از زمان کوتاهی شفا یافتم.به خاطر زیادی اشتغال و کارها و نوشتن و چاپ و نشر کتب «ترجمه و خلاصه تفسیر قرآن عظیم» به نذر خود وفا ننمودم، تا اینکه چند روز پیش یکی از دخترانم مرا آگاه ساخت که به نذر خود وفا ننمودهای!من هم از خدای عزاسمه توفیق و کمک خواستم و به نوشتن آن شروع نمودم و آن را کتاب «ترجمهی خاتون دو سرا سیدتنا المعصومه زینب الکبری» ارواحنا لتراب اقدامها الفدا نامیدم. [۲۶۷] .
برگرفته از کتاب آثار و برکات حضرت امام حسین (ع) نوشته: محمد رضا باقی اصفهانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *