معجزات و کرامات

شفای متولی حرم حضرت ابوالفضل به برکت تربت آن بزرگوار

حاج شیخ اسماعیل نائب، فاضل و عابد معاصر و دارای تالیفات فراوان، که اینجانب شیخ علی فلسفی افتخار شاگردی او را داشتم فرمود:متولی حرم «حضرت ابوالفضل (ع)» فرمود: من به گوش دردی مبتلا شدم و کمکم کارم به جایی رسید که تمام دکترهای بغداد از معالجهی من عاجز شدند و به من توصیه کردند که به بیمارستانهای خارج بروم!بالاخره در یکی از بیمارستانهای خارج، طبق برنامه، بستری شدم و پس از معاینه و آزمایش، اعضای شورای پزشکی گفتند که باید عمل جراحی شوم. ولی گفتند: نود درصد امکان خطر وجود دارد.گفتم: امشب را به من مهلت بدهید، تا فکر کنم و جوابتان را بدهم. در آن شب خیلی ناراحت و غمگین شدم. اما یکمرتبه با خود گفتم: تمام مریضها از خاک کربلا شفا میگیرند، و من که خود متولی قبر مطهر هستم، از این فیض محروم باشم؟خوشبختانه قدری از خاک قبر حضرت عباس (ع) را با خود داشتم. با حال و توجه خاصی، مقداری از آن خاک را در گوشم ریختم و خوابیدم و هنگام صبح، دیدم که دیگر چرک خارج نمیشود و درد آن ساکت شده است!دکترها برای گرفتن پاسخ پیش من آمدند. به آنها گفتم: باز گوش مرا مورد آزمایش قرار دهید! وقتی که آنها معاینه کردند، دیدند عارضهی گوش کامل برطرف شده است! فورا کمیسیون پزشکی تشکیل دادند و در باب این معجزه بحثهایی کردند، در طول بحث نظریاتی داده شد و قرار شد نظر خودم را نیز در این مسئله جویا شوند.من در جواب گفتم: من به وسیلهی خاک قبر حضرت ابوالفضل العباس (ع) شفا پیدا کردم. آنها با تعجب گفتند: آیا از خاک قبر حضرت عباس (ع)، چیزی باقی مانده [ صفحه ۵۴۹] است؟!گفتم: بله، و مقداری که همراه خود داشتم. به آنها دادم. آنها سه روز تربت آن حضرت را در آزمایشگاه قرار دادند و گفتند: خاک و خون است و اثر شفا در آن میباشد!مدتی که در آن کشور بودم، در همهی مجالس و محافل دربارهی این معجزه و کرامت گفتگو میشد و عدهی زیادی از کافران، شیفتهی آن بزرگوار شده بودند و گروهی که از نزدیک، شاهد این قضیه بودند، به اسلام گرایش پیدا کردند. [۲۸۴] .
برگرفته از کتاب آثار و برکات حضرت امام حسین (ع) نوشته: محمد رضا باقی اصفهانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *