معجزات و کرامات

سیاه شدن علم، در درگاه حضرت عباس در شهر لکه نو

سید حسن اکمال واسطی، شاعر بزرگ و مشهور، مدیر مجلهی «الواعظ» این قضیه را نقل میکند:مطلع شدم که علمهای «درگاه حضرت عباس (ع) [در شهر لکهنو، در کشور هند]» دفعتا سیاه شدهاند. با شنیدن این خبر، بلافاصله خود را به «درگاه» رساندم. وقتی به باب درگاه رسیدم، لرزه بر اندامم مستولی شد. با ترس و لرز، وارد صحن درگاه شدم و از فاصلهی شش متری نگاه کردم، دیدم همهی علمها به حال خود میباشند ولی علم بزرگ، سیاه شده است.وقتی دقت کردم، متوجه شدم تمام علم سیاه شده است، و فقط در یک نقطهی آن نور باقی مانده است! علمهای دیگر نیز هیچ گونه تغییری پیدا نکردهاند. در این اثنا، ناگهان دیدم در وسط علم بزرگ که سیاه شده بود، لفظ «محمد» نمودار شد که با حروف جلی نوشته شده بود. تمام حضار و زائرین نیز آن لفظ را ملاحظه و مشاهده نمودند. این کیفیت تقریبا پانزده دقیقه طول کشید و همه نگاه میکردند. پس از آن به حال خود برگشت و علم بزرگ هم مثل علمهای دیگر صاف و تمیز شد.این هم یک نوع کرامتی است، که انواعی از آن در هند و پاکستان دیده میشود. [۴۵] . [ صفحه ۸۵]
برگرفته از کتاب آثار و برکات حضرت امام حسین (ع) نوشته: محمد رضا باقی اصفهانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *