معجزات و کرامات

زیارت امام حسین توسط حضرت موسی به روایت ابوحمزه ثمالی

ابوحمزهی ثمالی فرمود: در اواخر سلطنت بنی مروان، اردهی زیارت آقا ابیعبدالله الحسین (ع) را نمودم و پنهانی خود را به کربلا رساندم و در گوشهای پنهان شدم و اینکه شب از نیمه گذشت. پس به سوی قبر شریف روانه شدم تا آنکه نزدیک قبر مقدس و شریف رسیدم. ناگهان مردی را دیدم که به سوی من میآید و گفت: خدا ترا اجر و پاداش دهد، برگرد! زیرا به قبر شریف نمیرسی.من وحشت زده و ترسان مراجعت کردم و دوباره خود را پنهان کردم، تا آنکه نزدیک طلوع صبح شد. باز به جانب قبر روانه شدم و چون دوباره نزدیک شدم، باز همان مرد آمد و ممانعت کرد و گفت: به آن قبر نمیتوانی برسی. به او گفتم: عافاک الله، چرا من به آن قبر نمیرسم و حال اینکه از کوفه به قصد زیارت قبر آن حضرت آمدهام؟ بین من و آن قبر حائل نشو، زیرا من میترسم که صبح شود و اهل شام مرا ببیند و مرا در اینجا به قتل برسانند! [ صفحه ۶۳] وقتی این سخن را از من شنید، گفت: یک مقدار صبر کن، چون حضرت موسی بن عمران (ع) از خدای خود اجازه گرفته است که به زیارت حضرت سیدالشهداء (ع) بیاید و خدا به او اجازه داده و با هفتاد هزار ملائکه به زیارت آقا آمدهاند و از اول شب تا به حال در خدمت قبر شریف هستند و تا طلوع صبح کنار قبر هستند و بعد به آسمان عروج میکنند.ابوحمزه ثمالی گوید: از آن مرد پرسیدم که تو کیستی؟ گفت: من یکی از آن ملائکه هستم که مامور پاسبانی و پاسداری قبر حضرت سیدالشهداء (ع) هستیم و برای و از آن حضرت، طلب مغفرت میکنیم. چون این سخن را شنیدم برگشتم و پنهان شدم.در هنگام طلوع صبح، سر قبر حضرت (ع) آمدم و دیگر کسی را ندیدم که مانع شود. پس زیارتم را انجام دادم و بر کشندگان آن حضرت لعن نمودم و نماز صبح را در آنجا اقامه کردم و از ترس مردم شام، سریعا به کوفه برگشتم [۲۸] .
برگرفته از کتاب آثار و برکات حضرت امام حسین (ع) نوشته: محمد رضا باقی اصفهانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *