معجزات و کرامات

توبه کردن به واسطه گوش دادن به روضهی حضرت اباالفضل

این قضیه در کتاب معراج الاولیاء نقل شده است:یکی از جاهلهای محل ما «داش علی» بود، که چند سال پیش فوت شد.در زمان حیاتش یک روز من از توی بازار رد میشدم، دیدم «داش علی» بازار را قرق کرده و چاقویش را هم به دستش گرفته است و یک نفس کش هم جرات نطق کردن نداشت. آن روزها هنوز ماشین و اتومبیل نبود، من با قاطر به مجالس سوگواری حضرت سیدالشهداء (ع) میرفتم.از سر گذر که رد شدم متوجه شدم که داش علی مرا دید و تا چشمش به من افتاد، گفت: «از قاطر پیاده شو!» من پیاده شدم. سپس گفت: کجا میروی؟من دیدم داش علی مست مست است، و باید با او مدارا کنم. بنابراین گفتم: به مجلس روضه میروم. داش علی گفت: یک روضهی ابوالفضل (ع) در همینجا برایم بخوان! چون چارهای نداشتم، یک روضهی حضرت اباالفضل (ع) برایش خواندم و «داش علی» بنا کرد گریه کردن. اشکها روی گونهاش میغلتید و روی زمین میریخت! چاقویش را غلاف کرد و قرق تمام شد. بعدها فهمیدم که همان روضه [ صفحه ۳۰۹] کارش را درست کرده و باعث توبهاش شده بود.چند سال بعد داش علی مرد. چند شب بعد از فوتش او را در خواب دیدم و حال او را پرسیدم؛ گویا میدانست که میخواهم وضع شب اول قبرش را بپرسم.داش علی گفت: راستش اینست که تا آمدند از من سوالاتی بکنند، سقایی آمد (مقصودش حضرت ابوالفضل (ع) بود) و فرمود: «داش غلام ما است، کاری به کارش نداشته باشید!» [۱۷۲] .
برگرفته از کتاب آثار و برکات حضرت امام حسین (ع) نوشته: محمد رضا باقی اصفهانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *