معجزات و کرامات

تربت خون آلود در منزل آقای عبدالحمید حسانی

آقای عبدالحمید حسانی، فرزند عبدالشهید حسانی، ساکن فراشبند فارس که قبلا داستانهای شگفت تالیف حضرت آیه الله آقای حاج سید عبدالحسین دستغیب شیرازی را خوانده بود، نقل میکند:من و خانوادهام که سواد فارسی داشتیم، این کتاب را خواندیم و دانستیم که در روز عاشورا، تربت مطهر به رنگ خون درآمده است.در سال اخیر، قبل از محرم پدرم عازم کربلا شد و مقداری تربت خریداری کرد و آورد. خواهرم (بنام ساره) به ائمه (ع) متوسل شد و مقدار کمی از تربتی را که پدرم آورده بود، با پارچهای از حرم حضرت ابوالفضل (ع) پیچیده بود و شب عاشورا را [ صفحه ۵۴۴] احیا داشته بود و از ائمه (ع) و فاطمهی زهرا (س) درخواست کرده بود که اگر ما یک ذره نزد شما قابلیت داریم، این تربت به همان حالتی که «آقا» در کتاب نوشتهاند، تبدیل بشود!اتفاقا روز عاشورا، بعد از نماز ظهر، ساعت یک و ده دقیقه بعد از ظهر، به آن تربت نگاه میکنند و خواهر و زن برادرم نیز آن را میبینند و یک مرتبه همهی آنها به گریه و زاری میافتند.آنها میبینند، همان حالتی که «آقا» در کتاب نوشتهاند، اتفاق افتاده است و تربت مزبور، حالت خون پیدا کرده است. حقیر که بعدا از مسجد آمدم، هم دیدم و مقداری از آن تربت را به خدمت حضرت آیه الله دستغیب دادم.تربت مزبور هنوز موجود است. در روز عاشورا رنگ تربت به طور کلی جگری شده و رطوبت کمی برداشته بود. بعد از آن به تدریج حالت خشکی پیدا کرده است و هنوز هم با همان رنگ جگری موجود است.مقداری از تربت مطهر امام حسین (ع) نیز، در سال ۹۸ قمری، در فراشبند فارس، کوی مسجدالزهراء، منزل مشهدی عبدالرضا نوشادی بود و در جلسه نشان دادند و آن تربت به خون مبدل شده بود و همهی آن را مشاهده کردند. [۲۷۹] .
برگرفته از کتاب آثار و برکات حضرت امام حسین (ع) نوشته: محمد رضا باقی اصفهانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *