معجزات و کرامات

امام حسین فرمود: من رحمت الله الواسعه ام

مرحوم آیت الله علامهی میرجهانی قدس الله نفسه الشریف فرمودند:در ابتدای منبری شدن، با خود فکر کردم که مومن باید خوف و رجائش مساوی باشد و امروز شیعیان چنان رجاء به رحمت خدا پیدا کردهاند، که گویا هیچ خوفی از اهوال بعد از مرگ ندارند! بنابراین وظیفهی خود دیدم که در سخنرانیها آیات عذاب را تفسیر کنم و عقبات پس از مرگ را تذکر دهم.در اکثر سخنرانیها همین بحثها را مطرح میکردم و مستمعین گریهی زیادی میکردند! بالاخره روزی در منزل یکی از اخیار اصفهان (ایشان نام او را ذکر کردند) بر فراز منبر بودم و آیهی عذابی را تفسیر میکردم، و اشکها رخسار مستمعین را [ صفحه ۵۸۰] پوشانده بود. در این اثنا ناگهان برایم مکاشفهای حاصل شد و حضرت سیدالشهداء (ع) را در بین زمین و آسمان دیدم که مطالبی به این مضامین میفرمودند: «میر جهانی! تا کی مردم را میترسانی! من رحمت الله الواسعهام!».پس از این مکاشفه، سعی کرم که منبرهایم فقط در زمینهی ایجاد خوف نباشد.
برگرفته از کتاب آثار و برکات حضرت امام حسین (ع) نوشته: محمد رضا باقی اصفهانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *