مقتل

مقتل – جواب نامه اهل کوفه و فرستادن حضرت مسلم بن عقیل

امام علیه السلام پس از خواندن نماز و دعاء نمودن نامهای به اهل کوفه به این مضمون مرقوم فرمودند: [ صفحه ۹۶] بسم الله الرحمن الرحیماز حسین بن علی به گروه مسلمین و مومنین:اما بعد:هانی و سعید نامههای شما را آوردند و آنچه را بیان نمودید ملاحظه کردم و مضمون گفتار شما این است که: امامی نداریم، سوی ما بیا شاید خدا به سبب تو ما را هدایت کند.من در آن چه مطلوب و مقصود شما است تقصیر نخواهم نمود، لذا برادر و پسر عم خود مسلم بن عقیل را که ثقه من است سوی شما فرستادم و او را امر کردم که حال و رای شما را برای من بنویسد، پس اگر برایم نوشت که رای خردمندان و اهل فضل و رای و مشورت شما چنان است که فرستادگان شما گفته و در نامههایتان خواندم، البته به زودی نزد شما میآیم، به جان خود سوگند که امام نیست مگر کسی که به کتاب خدا حکم کرده و عدل و داد بر پای دارد و مطیع و فرمان بردار اوامر الهی باشد و خویش را بر آن دارد که مورد رضای حق تعالی است والسلام.پس نامه را مهر نموده و آن را پیچید و مسلم بن عقیل بن ابیطالب علیه السلام را خواند و نامه را به او داد و فرمود:تو را نامزد کوفه کردهام تا بروی و حال ایشان تحقیق و معلوم نمائی که زبان ایشان با آنچه در این نامهها نوشتهاند موافق است یا نه، چون به کوفه رسی در سرای کسی که معتمدتر باشد و در دوستی او را ثابت قدم شناسی فرود آی و مردمان را به بیعت و طاعت من دعوت کن و رغبت ایشان از آل ابوسفیان بگردان چنانچه معلوم شد سخن ایشان اصلی دارد و آنچه میگویند و مینویسند بدان وفاء خواهند کرد مرا از آن مطلع نما و آنچه دیدهای به شرح و تفصیل برایم بنویس امید دارم که خدای تعالی تو را و مرا به درجه شهادت رساند، پس او را در کنار گرفت و یکدیگر را وداع کرده و هر دو گریستند. [ صفحه ۹۷]
برگرفته از کتاب مقتل از مدینه تا مدینه نوشته: جواد ذهنی تهرانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *