مقتل

مقتل الحسین به روایت شیخ صدوق – امام حسین اسوه رسولان

۱٫ عن ابی عبدالله علیه السلام قال: إن اسماعیل الذی قال الله عزوجل فی کتابه: (واذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد و کان رسولا نبیا) [۲۰۵] لم یکن اسماعیل بن ابراهیم، بل کان نبیا من الآنبیاء بعثه الله عزوجل إلی قومه فاخذه فسلخوا فروه راسه و وجهه، فاتاه ملک، فقال: إن الله جل جلاله بعثنی الیک فمرنی بما شئت، فقال: لی اسوه بما یصنع بالحسین علیه السلام. [۲۰۶] .از امام صادق علیه السلام نقل است که گفت: «آن اسماعیل که خدای عزیز و جلیل در کتابش گوید: «در این کتاب از اسماعیل یاد کن، که او درست وعده و [ صفحه ۲۲۲] فرستادهای پیامآور بود.» اسماعیل، پسر ابراهیم، نبود؛ بلکه پیامبری از پیامبران بود که خدای عزیز و جلیل او را به سوی قومش فرستاد و آنها را گرفتند و پوست سر و صورتش را کندند، آنگاه فرشتهای آمد و گفت: خداوند – جل جلاله – مرا به سوی تو فرستاده است؛ به هر چه خواهی فرمانم ده! پاسخ داد: مرا در آن چه با حسین علیه السلام میشود، اسوه و شباهتی است.»۲٫ عن ابی بصیر، عن ابی عبدالله علیه السلام إن اسماعیل کان رسولا نبیا، سلط علیه قومه، فقشروا جلده وجهه و فروه راسه فاتاه رسول من رب العالمین، فقال له: ربک یقرئک السلام و یقول: قد رایت ما صنع بک و قد امرنی بطاعتک فمرنی بما شئت، فقال، یکون لی بالحسین بن علی علیه السلام اسوه. [۲۰۷] .از ابوبصیر نقل است که امام صادق علیه السلام گفت: «اسماعیل، فرستادهای پیامآور بود، ایلش به او چیره شدند و پوست سر و صورتش را کندند. آنگاه، فرستادهای از سوی پرودگار جهانیان به نزدش آمد و گفت: پرودگارت تو را سلام میرساند و میگوید: «آنچه را که با تو شد، من دیدم، و مرا فرمود که در فرمان تو باشم، به هر چه خواهی، مرا بفرما. پاسخ داد: مرا اسوه حسین بن علی علیه السلام است.»
برگرفته از کتاب مقتل الحسین به روایت شیخ صدوق از محمد بن علی ابن بابویه ترجمه محمد صحتی سردرودی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *