مقتل

مقتل – آمدن حضرت زین العابدین بر سر اجساد مطهره شهداء و راهنمایی نمودن آن جناب بنی اسد را

مرحوم مجلسی در کتاب بحار از حضرت باقر علیه السلام روایت میکند که آن جناب [ صفحه ۷۹۷] فرمودند:چون جد بزرگوارم وارد زمین کربلاء شد نامهای برای محمد حنفیه و سایر بنیهاشم نوشت و به مدینه ارسال نمود، مضمون نامه چنین بود:بسم الله الرحمن الرحیم، من الحسین بن علی الی محمد بن الحنفیه و من قبله من بنیهاشم:اما بعد: فکان الدنیا لم تکن و کان الآخره لم تزل والسلام.بعد از نوشتن این نامه مالکین آن زمین محنتاثر را که از اهل غاضریه بودند طلب فرمود چهار فرسخ در چهار فرسخ را به مبلغ معینی که شصت هزار تومان بود ابتیاع نمود و آن را وقف کرده و تولیت آن ارض مبارک را بدست بنیاسد گذارد مشروط به چند شرط:از جمله آنکه پس از ده روز دیگر بیایند جسد طیبه مطهره شهداء را با جسد پاره پاره سید الشهداء علیه السلام به خاک بسپارند.دیگر آنکه وقتی شیعیان از دور و نزدیک به زیارت آن تربت بیایند اهل غاضریه و بنیاسد به استقبال زوار آمده و منزل و مکان به ایشان بدهند و نیز از آب و نان و طعام مضایقه نکنند و زائران را تا سه روز ضیافت کنند.ایشان شرائط را قبول نموده و پولها را بین خود قسمت کردند و از خدمت مرخص شدند تا روز دهم دو روز از شهادت حضرت گذشته بود کوفیان سنگدل پس از کشتن و برهنه کردن و سر جدا نمودن امام همام علیه السلام را عریان و برهنه در آن بیابان مقابل آفتاب سوزان انداختند و رفتند.زنان بنیاسد دیدند مردانشان اصلا بفکر و خیال رفتن و به خاک سپردن شهداء نیستند به نزد شوهران خود رفته و با گریه و افغان گفتند:ای بیمروت مردمان مگر شما با نور چشم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شرط نکردید که اجساد طاهره و ابدان مطهره شهداء را به خاک بسپارید، اکنون چه شده که به مقتل [ صفحه ۷۹۸] آل رسول نمیروید و گلهای ورق ورق شده ایشان را دفن نمیکنید؟ آیا از خدا نمیترسید و از پیغمبر صلی الله علیه و آله شرم ندارید و یا ایمان به خدا و روز جزا ندارید؟مردان گفتند: چرا هم از خدا میترسیم و هم اعتقاد به روز جزا داریم اما با آن سفاک بیباک و ظالم ناپاک یعنی پسر زیاد ملعون چه کنیم، اگر بشنود که ما ابدان طاهره را دفن کردهایم البته در مقام ایذاء و قتل ما برخواهد آمد و ما بر جان خود میترسیم.زنان به شوهران خود گفتند: اگر شما از جان خود میترسید ما نمیترسیم بلکه جان ما به فدای زنان و دختران علی مرتضی صلوات الله علیه انا نذهب الی دفن اجساد الشهداء انفسنا لهم الفداء و الله یعطی الجزاء ما میرویم ابدان طاهره شهداء را به خاک میسپاریم و از خدا اجر و مزد میخواهیمسپس شروع به گریه و ندبه و ضجه کردند و مادرانه و خواهرانه و شیونکنان به میان خیمهها رفته بیلها و کلنگها و آلات حفر و کندن قبر را با خود برداشته و مهیای رفتن شدند، همینکه مردان و جوانان قبیله بنیاسد این همت و مردانگی را از زنان و دختران دیدند به غیرت آمده و از روی حمیت دامن همت به کمر زده بیلها و کلنگها را از زنان گرفتند و روی به کربلا آوردند، زنان بر سر و سینه زنان از عقب مردان روانه شدند تا به کربلا رسیدند وارد قتلگاه شدند. شعرقتلگاهی کشته عریانی در او بحر خونی گوهر غلطان در اوقتلگاهی تن در او بیسر همه پایمال لشگر کافر همهفرد عربیلهم جسوم علی الرمضاء مهمله و انفس فی جوار الله یقربهاطائفه بنیاسد در میان قتلگاه حیران و سرگردان ایستاده بودند نظر بر آن اجساد قطعه قطعه و ابدان پاره پاره میکردند باتفاق زنان مانند ابر بهاری اشگ میریختند [ صفحه ۷۹۹] و نمیدانستند آقا کیست و غلام کدام است، پدر کیست و فرزند کدام میباشد در این اثناء سواری با شتاب رسید و نقابی بر صورت افکنده بود.شعربسان حضرت یعقوب ناله سر میکرد که او پسر، پسروار پدر پدر میکردبسر عمامه سبزی و لیک ژولیده بسان چشم غزالان سیاه پوشیدهروی به طائفه بنیاسد کرد و فرمود: چرا واله و حیران ایستادهاید؟آن جماعت شرح حال خود و جهت آمدنشان را بیان کردند سپس گفتند اکنون آمدهایم ولی هیچیک را نمیشناسیم.آن سوار فرمود: انا اعرفهم و اعرفکم ایاهم واحدا واحدا.شعرگفت من این کشتهها را سر بسر میشناسم چون پدرها را پسربیسرند اینها ولی جان منند گر غریبند، آشنایان منندسپس آن وجود مبارک گروه بنیاسد را کمک کرد و مشغول تجهیز و تدفین شهداء شدند یک یک میآوردند و از آن والامقام اسم صاحب بدن را سوال کرده و سپس آن را دفن میکردندمرحوم مفید در ارشاد میفرماید: و حفروا للشهداء من اهل بیته و اصحابه الذین صرعوا حوله ما یلی رجلی الحسین و جمعوهم و دفنوهم جمیعا یعنی از برای همه شهداء که از اهل بیت و اصحاب بودند و در اطراف آن سرور به روی خاک افتاده بودند حفیره کندند و تمام ایشان را جمع نموده و نماز کردند و مجموعا را در آن حفره به خاک سپردند سپس در اثناء تفحص به بدنی برخوردند پاره پاره که سر در بدن نداشت و زخمهایش قابل شمارش نبود. [ صفحه ۸۰۰] فردپیکری دیدند افتاده بخاک قطعه قطعه پاره پاره چاک چاکاز امام سجاد علیه السلام پرسیدند: آقا این کشته کدام کس است.فردکیست این کشته که از خنجر و شمشیر و سنان و کواکب به بدن زخم فزونتر داردهمینکه چشم امام علیه السلام بر آن بدن قطعه قطعه افتاد خود را به روی نعش پدر انداخت و بلند بلند گریست زنان و مردان بنیاسد با امام علیه السلام در گریه و زاری شدند باری امام سجاد علیه السلام ساعتی روی نعش پدر اشگ ریخت و خاک غم بر سر ریخت، سپس بر پدر نماز گذارد و بعد خود به تنهائی آن جان پاک را در جسد خاک نهاد یعنی در همان قبری که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم کنده بود بدن پدر را گذارد و سپس با حسرتی تمام با خاک آن را پوشاند و با اشگ دیده خاک را گل ساخت بعد با انگشت مبارک روی قبر نوشت: هذا قبر حسین بن علی بن ابیطالب و به موجب وصیت پدر بزرگوارش که در هنگام وداع فرموده بود برادرت علی اکبر علیه السلام را در نزد من دفن کن بدن شاهزاده علی اکبر علیه السلام را در پائین پای پدر دفن نمود و پس از دفن حضرت سید الشهداء و سایر شهداء بنیاسد اذن مرخصی گرفتند، امام علیه السلام فرمود: یاران شما احسان را به پایان رسانید چه آنکه کار هنوز به اتمام نرسیده زیرا شهید دیگر مانده که از این شهداء دورتر قرار گرفته و آن سپهسالار و علمدار سلطان کربلا است، پس به اتفاق آمدند به کنار نهر علقمهشعرکشتهای دیدند دست و سر جدا زخمهایش کس نداند جز خداپاره پاره قطعه قطعه پیکرش این تنش یاران چه گویم از سرشبعد از گریه و زاری بسیار قبری کندند و نعش مبارک عباس علیه السلام را با دستهای [ صفحه ۸۰۱] بریده در میان عبائی ریختند و سپس به خاک سپردند.مولف گوید:مناسب دیدم در اینجا زیارت نامهای را که مرحوم مجلسی عطرالله مرقده الشریف به عنوان زیارت شهداء در طف در بحار نقل فرموده بیاورم.متن این زیارتنامه باین شرح میباشد:وقتی بخواهند شهداء را زیارت کنند دستور است پائین پای حضرت که قبر حضرت علی بن الحسین علیهماالسلام آنجا میباشد بایستند، سپس رو بقبله کنند که تمام شهداء در همان قبله دفن شدهاند و اشاره به شاهزاده علی بن الحسین علیهماالسلام کرده و بگویند:السلام علیک یا اول قتیل من نسل خیر سلیل، من سلاله ابراهیم الخلیل، صلی الله علیک و علی ابیک، اذ قال فیک: قتل الله قوما قتلوک یا بنی! ما اجراهم علی الرحمن، و علی انتهاک حرمه الرسول علی الدنیا بعدک العفا، کانی بک بین یدیک ماثلا، و للکافرین قاتلا قائلا:انا علی بن الحسین بن علی نحن و بیت الله اولی بالنبیاطعنکم بالرمح حتی ینثنی اضربکم بالسیف احمی عن ابیضرب غلام هاشمی عربی و الله لا یحکم فینا ابن الدعیحتی قضیت نحبک، و لقیت ربک، اشهد انک اولی بالله و برسوله، و انک ابن رسوله، و حجته و امینه و ابن حجته و امینه حکم الله علی قاتلک مره بن منقذ بن النعمان العبدی – لعنه الله و اخزاه و من شرکه فی قتلک، و کانوا علیک ظهیرا، اصلاهم الله جهنم و ساءت مصیرا، و جعلنا الله من ملاقیک، و مرافقی جدک و ابیک و عمک و اخیک، و امک المظلومه، و ابرء الی الله من اعدائک اولی الجحود، والسلام علیک و رحمه الله و برکاته.السلام علی عبدالله بن الحسین، الطفل الرضیع، المرمی الصریع المتشحط دما، [ صفحه ۸۰۲] المصعد دمه فی السماء، المذبوح بالسهم فی حجر ابیه لعن الله رامیه حرمله بن کاهل الاسدی و ذویه.السلام علی عبدالله بن امیرالمومنین، مبلی البلاء، و المنادی بالولاء فی عرصه کربلاء، المضروب مقبلا و مدبرا، لعن الله قاتله هانیء بن ثبیت الحضرمی.السلام علی ابیالفضل العباس بن امیرالمومنین، المواسی اخاه بنفسه، الآخذ لغده من امسه، الفادی له، الواقی الساعی الیه بمائه المقطوعه یداه – لعن الله قاتله یزید بن الرقاد الجهنی، و حکیم بن الطفیل الطائی.السلام علی جعفر بن امیرالمومنین، الصابر بنفسه محتسبا، و النائی عن الاوطان مغتربا، المستسلم للقتال، المستقدم للنزال، المکثور بالرجال، لعن الله قاتله هانیء بن ثبیت الحضرمی.السلام علی عثمان بن امیرالمومنین، سمی عثمان بن مظغون، لعن الله رامیه بالسهم خولی بن یزید الاصبحی الایادی، و الابانی الداری.السلام علی محمد بن امیرالمومنین، قتیل الابانی الداری لعنه الله، و ضاعف علیه العذاب الالیم، و صلی الله علیک یا محمد و علی اهل بیتک الصابرین.السلام علی ابیبکر بن الحسن بن علی الزکی الولی، المرمی بالسهم الردی، لعن الله قاتله عبدالله بن عقبه الغنوی.السلام علی عبدالله بن الحسن الزکی، لعن الله قاتله و رامیه حرمله بن کاهل الاسدی.السلام علی القاسم بن الحسن بن علی، المضروب ]علی[ هامته المسلوب لامته، حین نادی الحسین عمه، فجلی علیه عمه کالصقر، و هو یفحص برجلیه التراب، و الحسین یقول: «بعدا لقوم قتلوک، و من خصمهم یوم القیامه جدک و ابوک».ثم قال: «عز و الله علی عمک ان تدعوه فلا یجیبک، او ان یجیبک و انت قتیل [ صفحه ۸۰۳] جدیل فلا ینفعک، هذا و الله یوم کثر واتره و قل ناصره جعلنی الله معکما یوم جمعکما، و بوانی مبواکما، و لعن الله قاتلک عمر بن سعد ]عروه بن[ نفیل الازدی، و اصلاه جحیما، و اعد له عذابا الیما.السلام علی عون بن عبدالله بن جعفر الطیار فی الجنان، حلیف الایمان، و منازل الاقران، الناصح للرحمن، التالی للمثانی و القرآن لعن الله قاتله عبدالله بن قطبه النبهانی.السلام علی محمد بن عبدالله بن جعفر، الشاهد مکان ابیه، و التالی لاخیه، و واقیه ببدنه، لعن الله قاتله عامر بن نهشل التمیمی.السلام علی جعفر بن عقیل، لعن الله قاتله و رامیه بشر بن حوط الهمدانی.السلام علی عبدالرحمن بن عقیل، لعن الله قاتله و رامیه عثمان بن خالد بن اشیم الجهنی.السلام علی القتیل بن القتیل: عبدالله بن مسلم بن عقیل، و لعن الله قاتله عامر بن صعصعه ]و قیل اسد بن مالک[.السلام علی ابیعبیدالله بن مسلم بن عقیل، و لعن الله قاتله و رامیه عمرو بن صبیح الصیداوی.السلام علی محمد بن ابیسعید بن عقیل، و لعن الله قاتله لقیط بن ناشر الجهنی.السلام علی سلیمان مولی الحسین بن امیرالمومنین، و لعن الله قاتله سلیمان بن عوف الحضرمی.السلام علی قارب مولی الحسین بن علی.السلام علی منجح مولی الحسین بن علی.السلام علی مسلم بن عوسجه الاسدی، القائل للحسین و قد اذن له فی الانصراف، انحن نخلی عنک؟ و بم نعتذر عند الله من اداء حقک، لا و الله حتی [ صفحه ۸۰۴] اکسر فی صدورهم رمحی هذا، و اضربهم بسیفی ما ثبت قائمه فی یدی، و لا افارقک، و لو لم یکن معی سلاح اقاتلهم به لقذفتهم بالحجاره، و لم افارقک حتی اموت معک.و کنت اول من شری نفسه، و اول شهید شهد لله و قضی نجبه ففزت و رب الکعبه، شکر الله استقدامک و مواساتک امامک، اذ مشی الیک و انت صریع، فقال: یرحمک الله یا مسلم بن عوسجه و قرا: «فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا» لعن الله المشترکین فی قتلک: عبدالله الضبابی، و عبدالله بن خشکاره البجلی، و مسلم بن عبدالله الضبابی.السلام علی سعد بن عبدالله الحنفی، القائل للحسین و قد اذن له فی الانصراف: لا و الله لا نخلیک حتی یعلم الله انا قد حفظنا غیبه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فیک، و الله لو اعلم انی اقتل ثم احیا ثم احرق ثم اذری و یفعل بی ذلک سبعین مره ما فارقتک، حتی القی حمامی دونک و کیف افعل ذلک و انما هی موته او قتله واحده، ثم هی بعدها الکرامه التی لاانقضاء لها ابدا.فقد لقیت حمامک، و واسیت امامک، و لقیت من الله الکرامه فی دار المقامه، حشرنا الله معکم فی المستشهدین، و رزقنا مرافقتکم فی اعلی علیین.السلام علی بشر بن عمر الحضرمی، شکر الله لک قولک للحسین و قد اذن لک فی الانصراف: اکلتنی اذن السباع حیا ان فارقتک و اسال عنک الرکبان و اخذلک مع قله الاعوان، لا یکون هذا ابدا.السلام علی یزید بن حصین الهمدانی المشرقی القاری، المجدل بالمشرفی. السلام علی عمر بن کعب الانصاری.السلام علی نعیم بن عجلان الانصاری.السلام علی زهیر بن القین البجلی، القائل للحسین و قد اذن له فی الانصراف: لا و الله لا یکون ذلک ابدا، اترک ابن رسول الله اسیرا فی ید الاعداء، و انجو؟ لا ارانی [ صفحه ۸۰۵] الله ذلک الیوم.السلام علی عمرو بن قرظه الانصاری. السلام علی حبیب بن مظاهر الاسدی. السلام علی الحر بن یزید الریاحی.السلام علی عبدالله بن عمیر الکلبی.السلام علی نافع بن هلال بن نافع البجلی المرادی.السلام علی انس بن کاهل الاسدی.السلام علی قیس بن مسهر الصیداوی.السلام علی عبدالله و عبدالرحمن ابنی عروه بن حراق الغفاریین.السلام علی جون بن حوی مولی ابیذر الغفاری.السلام علی شبیب بن عبدالله النهشلی. السلام علی الحجاج بن زید السعدی. السلام علی قاسط و کرش ابنی ظهیر التغلبیین.السلام علی کنانه بن عتیق. السلام لعی ضرغامه بن مالک.السلام علی حوی بن مالک الضبعی. السلام علی عمرو بن ضبیعه ]الضبعی[. السلام علی زید بن ثبیت القیسی.السلام علی عبدالله و عبیدالله ابنی یزید بن ثبیت القیسی.السلام علی عامر بن مسلم. السلام علی قعنب بن عمرو التمری.السلام علی سالم مولی عامر بن مسلم. السلام علی سیف بن مالک.السلام علی زهیر بن بشر الخثعمی. السلام علی زید بن معقل الجعفی.السلام علی الحجاج بن مسروق الجعفی.السلام علی مسعود بن الحجاج و ابنه. السلام علی مجمع بن عبدالله العائذی. السلام علی عمار بن حسان بن شریح الطائی.السلام علی حباب بن الحارث السلمانی الازدی.السلام علی جندب بن حجر الخولانی. السلام علی عمر بن خالد الصیداوی. [ صفحه ۸۰۶] السلام علی سعید مولاه. السلام علی یزید بن زیاد بن مهاصر الکندی. السلام علی زاهد مولی عمرو بن الحمق الخزاعی. السلام علی جبله بن علی الشیبانی.السلام علی سالم مولی بنی المدنیه الکلبی. السلام علی اسلم ابن کثیر الازدی الاعرج. السلام علی زهیر بن سلیم الازدی.السلام علی قاسم بن حبیب الازدی. السلام علی عمر بن جندب الحضرمی. السلام علی ابیثمامه عمر بن عبدالله الصائدی.السلام علی حنظله بن سعد الشبامی. السلام علی عبدالرحمن بن عبدالله بن الکدر الارحبی. السلام علی عمار بن ابیسلامه الهمدانی. السلام علی عابس بن ابیشبیب الشاکری.السلام علی شوذب مولی شاکر. السلام علی شبیب بن الحارث بن سریع. السلام علی مالک بن عبد بن سریع.السلام علی الجریح الماسور سوار ابن ابیحمیر الفهمی الهمدانی. السلام علی المرتب معه عمرو بن عبدالله الجندعی.السلام علیکم یا خیر انصار. السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، بواکم الله مبوء الابرار، اشهد لقد کشف الله لکم الغطاء، و مهد لکم الوطاء، و اجزل لکم العطاء، و کنتم عن الحق غیر بطاء. و انتم لنا فرطاء و نحن لکم خلطاء فی دار البقاء. و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته. [ صفحه ۸۰۷]
برگرفته از کتاب مقتل از مدینه تا مدینه نوشته: جواد ذهنی تهرانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *