شهادت

روز شهادت میثم

و ناگفته نماند: چنانچه گذشت [۹۱] میثم تمار رضیاللهعنه در حین وفات معاویه در کوفه بوده و معاویه در (۱۵) یا اول ماه رجب ۶۰ بنا به قول ابن الاثیر در تاریخ کامل مرده [۹۲] . معلوم میشود میثم برای عمره بعد از مرگ معاویه مشرف شده و در مراجعت خواسته با امام حسین علیهالسلام ملاقات نماید چنانچه نقل شد و ممکن نشده است و ابن زیاد که وارد کوفه شده او را از معرف کوفه میخواسته و ماموران در قادسیه در انتظار مراجعت وی بودهاند. پس از آنچه شرح داده شد روشن گردید که میثم تمار رضواناللهعلیه در سال شصت هجرت که سال شهادتش بوده برای عمره به مکه مشرف شده در موقعی بوده که هنوز سیدالشهداء علیهالسلام در مدینه تشریف داشته و بعد از آن به کوفه آمده و در قادسیه گرفتار ماموران سازمان ابنزیاد شده و در زندان ابنزیاد بازداشت گشته و در بیست و دوم ذی الحجه سال ۶۰ به شهادت نائل گشته است. پس ادعاء این که میثم (ره) در ظرف هفت روز یا هشت روز ازمکه به کوفه آمده درست نیست. ولی بودن میثم (ره) در حین وفات معاویه در کوفه و مشرف شدنش به عمره و برگشتن وی به کوفه باز سرعت سیر و آمد و رفت را دراندک مدت میان مکه و کوفه میرساند. [ صفحه ۱۲۸]
از دلائل رفع استبعاد
ابوحنیفه سعید بن بیان سائق الحاج همدانی رحمه الله از اصحاب امام جعفر صادق علیهالسلام بوده و او را شیخ نجاشی (ره) در رجالش و آیهالله علامه (ره) در خلاصه و شیخ عبدالنبی جزائری (ره) در کتاب رجالش و دیگر علمای رجال امامیه از ثقات روات به شمار آوردهاند. و او را سائق الحاج گویند سایق با سین و الف و یاء مثناه دو نقطه در زیر و قاف یعنی امیر حاج یا بعید نیست عنوان حملهداری حجاج را داشته و آنها را به بیت الله الحرام میبرده و راهنمائی و مواظبت میکرده و سوق میداده است و در بعض جاها (سابق الحاج) با باء موحده ضبط شده یعنی سبق به حجاج در رسیدن به مکه میکرده است ولی این ضبط تصحیف است و ضبط اول (سائق) صحیح میباشد. از کتب رجال مانند رجال شیخکشی (ره) و غیره ظاهر میشود که این شخص در اندک مدت از کوفه به مکه میرفته و حجاج راباخود میبرده و بیشتر از هشت روز یا ده روز یا چهارده روز طول نمیکشیده و علامه مامقانی قدس سره در تنقیح المقال در ترجمهی وی میفرماید: سیر از عراق تا مکه از راهی که در زمان سابق متعارف بوده در ظرف چهارده روز سیر سریعی نبوده است بلی در ظرف هشت روز سیر سریع است.
برگرفته از کتاب تحقیق در باره اولین اربعین سید الشهداء نوشته آقای محمد علی قاضی طباطبایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *