حوادث، وقایع، هجرت

پیوستن اشراف به ابن زیاد

عبید الله، کثیر بن شهاب بن حصین حارثی را ،«۲» ۱) اشراف مردم از دری که کنار خانه رومیها بود نزد ابن زیاد میآمدند ) «۱»
خواست، به او دستور داد با یاران مذحجی به کوفه برود و مردم را وادار به جدایی از [مسلم] بن عقیل کند، و آنان را از جنگ
بترساند و از عقوبت و مجازات سلطان بر حذر بدارد. و به محمد بن اشعث دستور داد همراه یاران [قبیله] کنده و حضرموت بیرون
برود و پرچمی برای امان دادن به کسانی که به او میپیوندند نصب نماید.
مثل همین [دستور] را به قعقاع بن شور ذهلی و شبث بن ربعی تمیمی و حجّار بن عجلی و شمر بن ذی الجوشن عامری داد.
و برای شبث بن ربعی پرچمی بست و او را به خارج [از قصر] فرستاد و گفت:
میان مردم بروید و افراد مطیع را به افزوده شدن [عطا و حقوق] و ارزش و احترامشان نوید بدهید، و افراد عاصی [و سرکش] را از
«۳» . محرومیت و مجازات بترسانید، و به آنها اعلام کنید لشکریان شام به سویشان براه افتادهاند
صفحه ۳۴ از ۱۲۰
برگرفته از کتاب نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا نوشته: لوطبن یحیی ابومخنف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *