حوادث، وقایع، هجرت

نامه یزید به ولید

۱) أبی مخنف میگوید معاویه اول ماه رجب سال ۶۰ هجری یزید را به حکومت رسانید، در آن زمان ولید بن عتبۀ بن أبی سفیان، )
امیر مدینه و عمر و بن سعید بن عاص أمیر مکه بود، و نعمان بن بشیر أنصاری ولایت کوفه را داشت و امارت بصره در دست عبید
الله بن زیاد بود.
تمام تلاش یزید بر این بود تا از کسانی که دعوت معاویه را برای بیعت با یزید، ولیعهد بعد از خودش، نپذیرفتند بیعت بگیرد.
لذا به ولید بن عتبۀ بن أبی سفیان، والی مدینه نوشت: بسم الله الرحمن الرحیم، از یزید- امیر المؤمنین به ولید بن عتبۀ: … معاویه
صفحه ۱۶ از ۱۲۰
بندهای از بندگان خدا بود که خداوند او را بزرگ داشت، و جانشین خویش قرار داد، و [خلافت] را به او واگذار کرد و مقام و
مکنتی به او بخشید، او به تقدیر [الهی] زیست و با أجل [او] در گذشت، خدا رحمتش کند، در زندگی مورد ستایش [مردم] بوده و
نیک سیرت و تقوا پیشه بوده است و السلام.
[همراه این نامه] در صحیفه کوچکی به اندازه گوش موش [یعنی در کاغذ کوچکی] نوشت: حسین و عبد الله بن عمر و عبد الله بن
زبیر را برای بیعت دستگیر کن و به شدت تحت فشار قرار بده و هیچ مهلتی به آنها نده تا اینکه بیعت کنند.
______________________________
۱) طبری، تاریخ الامم و الملوک، تحقیق. محمد ابو الفضل، قاهره، دار المعارف، ج ۵: ص ۳۲۲ و ر ک: )
سبط ابن الجوزی، تذکره الخواص، نجف، مطبعۀ الحیدریۀ، ۱۳۸۳ ه. ق، ص ۲۳۵ ، با کمی تغییر.
نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعۀ الطف، ص: ۲۳
وقتی خبر مرگ معاویه به ولید رسید به شدت متأثر شد و احساس سنگینی کرد، از این رو به دنبال مروان بن حکم فرستاد و او را
«۱» . خواست
برگرفته از کتاب نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا نوشته: لوطبن یحیی ابومخنف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *