حوادث، وقایع، هجرت

معقل جایگاه مسلم را پیدا میکند

۲) معقل روزها نزد مسلم بن عوسجه رفت و آمد میکرد تا [که شاید] مسلم او را نزد [مسلم] بن عقیل ببرد، [بالاخره روزی ) «۲»
مسلم بن عوسجه] او را نزد [مسلم بن
______________________________
۳۶۳ ، ادامه خبر أبی ودّاک. : ۱) تاریخ طبری، ۵ )
۲) ادامه خبر ابی ودّاک. )
نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعۀ الطف، ص: ۵۱
عقیل] برد [مسلم بن عوسجه] وارد شد و وی را به [مسلم بن عقیل] معرفی کرد. [به عنوان کمک به مسلم] آورده از او بگیرد.
[از این پس معقل مرتب با مسلم و یارانش] رفت و آمد میکرد، او اولین کسی بود که وارد میشد و آخرین کسی بود که از
«۱» . نزدشان خارج میشد، خبرهایشان را میشنید و اسرارشان را میگرفت و میرفت تا به گوش ابن زیاد برساند
برگرفته از کتاب نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا نوشته: لوطبن یحیی ابومخنف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *