حوادث، وقایع، هجرت

مصادره کاروان یزید توسط امام حسین

امـام حـسـین (ع) از مکه خارج شد به «تنعیم» رسید و در آنجا با کاروانی از یمن مواجه شد این کـاروان را کـه حـامـل پـارچه و زعفران بود «بحیر بن ریسان» کارگزار یزید در یمن برای یزید فرستاده بود حضرت دستور داد بار کاروان را مصادره کنند آنگاه به شترداران فرمود هر کس میل دارد تـا عـراق بـا مـا بیاید تمام کرایه اش را می دهیم و هرکس می خواهد از همین جا جدا شود، به همین مقدار کرایه دریافت می کند.
گـروهـی کـرایـه یمن تا مکه را گرفتند و از همانجا جدا شدند و گروهی هم تا عراق در خدمت آن حضرت بودند و حضرت علاوه بر کرایه، به هر کدام یک دست لباس بخشید [۷۷] .
امـام حـسـیـن (ع) برای مخالفت با حکومت اموی قیام کرده بود و تمام هم او در این قیام این بود کـه مـاهـیت حکومت اموی را برای مردم روشن سازد برای آن حضرت شهادت و پیروزی ظاهری یـکسان بود او پیروزی خود را در این می دید که مردم را به حقیقت حال آگاه کند تا مردم حساب اسلام را ازبنی امیه جدا کنند.
با توجه به این مقدمه، حضرت به سه دلیل کاروان مزبور را مصادره کرد:.
۱ـ امـام جـانـشـیـن بـر حـق پیامبر خداست و بیت المال حقیقتا در اختیار اوست امام مجاز است بـرای مـصـلـحـت دیـن و مسلمین در اموال عمومی تصرف کند محموله این کاروان نیز از اموال عـمـومـی مـسـلـمـانان بود و یزید غاصبی که به هر صورت باید او را از تصرف در اموال مسلمین بازداشت.
۲ـ در صـورتـی کـه مـردم کـوفـه به وعده خود وفا می کردند، امام به پشتوانه مالی نیاز داشت تا بـتـوانـدسـپاهی تجهیز کند و با بنی امیه مبارزه نماید و این محموله می توانست در این راه مورد استفاده قرار گیرد.
۳ـ شـخـصـیت امام به گونه ای در جامعه اسلامی مطرح بود که تمام حرکات و مواضع او معیار و مـیـزان بود، به طوری که مردم از موضع گیری او حق و باطل را باز می شناختند اباعبداللّه فرزند پـیـامـبـر وصـالـح ترین و با تقواترین فرد در بین مسلمانان بود، هنگامی که مردم می شنیدند آن حضرت اموال یزید رامصادره کرده است، به ناحق بودن او آگاه می گشتند.
برگرفته از کتاب امام حسین(ع)و عاشورا از دیدگاه اهل سنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *