حوادث، وقایع، هجرت

علل نهضت زید انتقام خون شهدای کربلا

همان گونه که در مقدمه نیز اشاره شد، قیام مقدس امام حسین علیهالسلام و حادثهی دل خراش کربلا علیه دستگاه بیدادگر بنی امیه ریشهی اصلی بسیاری از قیامها و نهضتها و خونخواهیها بر ضد جنایت کاران حاکم بود. قیام آن حضرت علیهالسلام مشغلی بود که خاموشی نداشت و سیدالشهدا علیهالسلام، خود این مشعل را به پرچمداران نهضتهای آزادیبخش و مجاهدان راه خدا داد.پس از قیام عاشورا، قیامهای مسلحانه و خونینی بر ضد دشمنان اسلام و به عنوان خون خواهی امام حسین علیهالسلام و شهیدان راه خدا به وجود آمد که سرانجام، منجر به هلاکت بنی امیه و سقوط آنان گردید. پس از [ صفحه ۲۳۹] شهادت امام حسین علیهالسلام و یارانش، چنان موج نفرت و بغض و عداوت بر ضد دشمنان اهل بیت علیهمالسلام بالا گرفت که تاریخ کمتر نظیر آن را به یاد دارد. در واقع، میتوان گفت، که قیام عاشورا سرمشق بسیاری از مجاهدتها و نبردها علیه ظلم و بیدادگری و بیدینی بود. و هنوز هم خون آن عزیزان میجوشد و مردم را به راه شرافت و عزت و آزادگی دعوت میکند.چند صباحی از حادثهی خونین عاشورا نگذشته بود که روح انتقام وخون خواهی امام حسین علیهالسلام و یارانش در کالبد جمعی از شیعیان بیدار دمیده شد. هنوز سران بنی امیه از پیروزی ظاهری خود در کربلا لذتی نبرده بودند که فریادهای اعتراض و انتقام از گوشه و کنار کشور پهناور اسلامی، به ویژه نواحی به سرزمین شهیدان، بلند شد.در فصول گذشته، شرح برخی از این قیامها و حرکتها آمد. اما پس از آنها، انقلابی بزرگتر، عظیمتر و با شکوهتر، انقلابی الهی به رهبری یکی از قهرمانان و فرزندان امام حسین علیهالسلام به پا خاست؛ انقلابی که ارکان رژیم اموی را درنورید و تا دفن اجساد سران بنی امیه و ویرانی کاخهای آنان از پای ننشست؛ و آن، قیام زید بن علی، خونخواه بزرگ اهل بیت علیهمالسلام بود.امام باقر علیهالسلام زید علیهالسلام را خون خواه شهیدان مینامید و میفرمود:«هذا سید من اهل بیته و الطالب و باوتارهم» [۴۲۱] .این بزرگی از خاندان خویش و خونخواه آنان است.فلسفهی قیام زید علیهالسلام و یکی از اهداف آن خون خواهی شهیدان کربلا [ صفحه ۲۴۰] بود. او خود میفرمود: «انما خرجت علی بنی امیه الذین قتلوا جدی الحسین.» [۴۲۲] من بر ضد آنان که با جدم، حسین علیهالسلام، جنگیدند قیام کردهام.او جنگ با فرزندان معاویه و مروان را یکسان میدانست و جنایات هشام، خلیفهی سفاک اموی را کمتر از جنایات یزید نمیشمرد. وی ضمن قیام خود، علت نبرد خویش را ریشه کن کردن شجرهی خبیثهی بنی امیه ذکر کرد؛ همان هدفی که جدش،امام حسین علیهالسلام داشت و فرمود: «انما خرجت علی بنی امیه الذین قتلوا جدی الحسین و اغاروا علی المدینه یوم الحره، ثم رموا بیت الله بحجر المنجنیق و النار.» [۴۲۳] .من بر کسانی خروج کردهام که با جدم، حسین علیهالسلام جنگیدند و به مدینه حملهور شدند و کعبه را با منجنیق سنگ باران کردند و به آتش کشیدند.به دلیل آن که انتقام کامل از دشمنان اسلام و اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله گرفته نشده بود و بازماندگان اموی پس از نهضت توابین و مختار و دیگران هنوز بر اریکهی قدرت نشسته بودند، آتش شعلهور انتقام فروکش نکرده زید مشعلدار این نهضت گردید.شیخ مفید در ارشاد، یکی از علل نهضت زید علیهالسلام را خون خواهی جدش، امام حسین علیهالسلام میداند و مینویسد: «هدف او، خونخواهی امام حسین علیهالسلام بود.» [۴۲۴] .طبرسی در اعلام الوری میفرماید: «او به خون خواهی امام حسین علیهالسلام قیام کرد.» [۴۲۵] . [ صفحه ۲۴۱]
برگرفته از گتاب پیامد های عاشورا نوشته آقای ابوالفضل اردکانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *