حوادث، وقایع، هجرت

خزیمیّۀ

۷۱ و ۷۲ با اندکی تفاوت. / ۳۹۵ و ۳۹۶ ، ادامه خبر محمد بن قیس و ارشاد شیخ مفید، ۲ / ۱) تاریخ طبری، ۵ )
۲) خزیمیه: برای کسی که از کوفه میآید بعد از زرود واقع است گفتند بین خزیمیه و ثعلبیّه سی و دو میل فاصله است و جزو )
.۳۷۰ / منازل حجاجی است که از کوفه میآیند. رک: معجم البلدان، ۲
۳۹۶ ، ادامه خبر محمد بن قیس. / ۳) تاریخ طبری، ۵ )
نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا / ترجمه وقعۀ الطف، ص: ۹۹
برگرفته از کتاب نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا نوشته: لوطبن یحیی ابومخنف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *