حوادث، وقایع، هجرت

انتقام الهی بعد از قیام زید

«فانتقمنا من الذین اجرموا و کان حقا علینا نصر المومنین»؛ [۵۳۱] .ما از جنایت کاران انتقام گرفتیم و بر ما است یاری مومنان.امام صادق علیهالسلام فرمودند:«اذن فی هلاک بنی امیه بعد احراقهم زیدا بسبعه ایام. [۵۳۲] .هفت روز پس از آن که بنی امیه بدن زید را سوزاندند، خداوند هلاکت و نابودی آنان را اراده نمود.هلاکت و نابودی حکومت هزار ماهه و جائرانهی بنی امیه یکی از آثار و نتایج قیام مقدس امام حسین علیهالسلام و نهضت زید علیهالسلام بود. و سرگذشت بنی امیه پس از آن همه جنایت، خود درس عبرتی است. [ صفحه ۲۹۳] در این جا، توجه به یک نکته ضروری است: بنی امیه چهار سال بدن زید علیهالسلام را بالای دار نگه داشتند و در ۱۲۵ ه. ق. موقعی که یحیی، فرزند قهرمان زید علیهالسلام قیام کرد، به دستور ولید، خلیفهی اموی، بدن زید را از دار پایین آوردند و سوزاندند (که شرح آن گذشت.) اما سقوط امویان و روی کار آمدن عباسیان در سال ۱۳۲ ه. ق بوده است؛ یعنی بنی امیه هفت سال پس از سوزاندن بدن زید، سقوط کردند.با توجه به روایت مذکور از امام صادق علیهالسلام در تبیین اشکال مزبور، میتوان گفت: پروردگار اذن هلاکت داد و زمینهی سقوط و نابودی بنی امیه را هفت روز پس از سوزاندن بدن زید فراهم نمود، اما هلاکت آنان بعدا عملی شد.احتمال دیگر این که ممکن است مقصود از کلمهی «یوم» سال و دوره باشد که در روایت مزبور، از آن به «ایام» تعبیر شده است.محمد حلبی از امام صادق علیهالسلام نقل میکند که فرمود:«ان آل ابیسفیان قتلوا الحسین بن علی – صلوات الله علیه – فنزع الله ملکهم و قتل هشام زید بن علی علیهالسلام فنزع الله ملکه و قتل الولید یحیی بن زید رحمه الله، فنزع الله ملکه.» [۵۳۳] .دودمان ابوسفیان حسین بن علی را کشتند، خداوند هم حکومت را از آنان گرفت. هشام، زید را کشت، خداوند حکومت او را هم زایل کرد. ولید نیز یحیی را کشت، خداوند حکومت و ملک او را نابود ساخت.قیام عاشورا و نهضت مقدس زید علیهالسلام و شهادت او و یارانش اثر مهمی در زوال ملک بنی امیه داشت و نتایج خطیری از آن به دست آمد. قیام زید علیهالسلام نیز با شهادت او تمام نشد و انقلابیان و شیعیان و مسلمانان بیدار [ صفحه ۲۹۴] به رهبری فرزند رشید زید، یحیی، پرچم شورش و قیام بر ضد حکومت اموی را به دست گرفتند. وصیت زید علیهالسلام نیز این بود که هنگام شهادت به فرزندش یادآور شد: «فرزندم، با این قوم نبرد کن.» [۵۳۴] یحیی مانند پدر بزرگوارش، زید علیهالسلام به شهادت رسید، و این دو قیام زمینه ساز سقوط حکومت خودکامهی امویان گردید.
برگرفته از گتاب پیامد های عاشورا نوشته آقای ابوالفضل اردکانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *