حوادث، وقایع، هجرت

ادعای تشیع لشکر دشمن در کربلا

بعضی از دانشمندان گمان نمودهاند که تمامی لشکر کوفه از خوارج و دشمنان امام علیهالسلام بودهاند و احدی از شیعیان در میان لشکر عمر بن سعد نبود. من از این سخن بسی در حیرتم!اولا، کوفه این اندازه خوارج نداشته است و گذشته از این، خوارج با آل ابوسفیان و امرا دشمن بودند، و آنان را تکفیر میکردند، وجهی ندارد که برای کشتن حسین علیهالسلام جزء سپاه ابنزیاد شوند.ثانیا، همین جمع و روسای آنان، کسانی هستند که از امام علیهالسلام دعوت کرده بودند و به همین جهت، امام علیهالسلام اتمام حجت نمود و فرمود: مگر شما از من دعوت نکرده بودید؟ و نمیتوان باور کرد که خوارج از امام علیهالسلام دعوت کرده باشند تا بیاید و امام آنان باشد!در بحارالانوار از امالی صدوق نقل شده است که فاطمه بنت الحسین فرمود: من کوچک بودم و در دو پایم خلخالی از طلا بود. یکی از لشکریان خلخال را از پای من بیرون آورد و در همان حال گریه میکرد. گفتم: ای دشمن خدا! چرا گریه میکنی؟ گفت: چگونه گریه نکنم و حال آن که دختر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را غارت میکنم؟! گفتم: اگر میدانی، پس چرا چنین غارت میکنی؟ گفت: میترسم دیگری بیاید و این خلخال را ببرد. [۶۰۹] .لشکر ابنزیاد، همان متظاهرین به تشیع بودند که قلوب آنها با امام علیهالسلام و شمشیرشان به روی آن سرور کشیده میشد همچنانکه فرزدق گفته بود. و این جمع به جهت حب دنیا، از مذهب خود دست برداشته و در حزب آل ابوسفیان داخل شدند. [ صفحه ۵۰۹] کوتاه سخن، من قبول دارم که کسانی که جزو سپاه ابنسعد بودند شیعه نبودند،و در حقیقت از دشمنان اهل بیت علیهمالسلام و نواصب شمرده میشدند و در این شکی نیست، ولی میگویم: این جماعت سابقا دم از تشیع و دوستی اهل بیت علیهمالسلام میزدند، و به این جهت، از امام علیهالسلام دعوت کرده بودند، اما وقتی امام علیهالسلام اجابت کرد، از او برگشتند، و در حزب آل ابوسفیان داخل شدند.
برگرفته از کتاب تاریخ سید الشهدا ء (ع)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *