از دیدگاه شعرا, مولودی، مدایح و مراثی

اشعار ولادت حضرت رقیه (س) – آئـینه نـور آمـد

آئـینه نـور آمـد
هـنگامی سـرور آمـد

بـر شیـعه مـبارک بـاد
مـژده کـه غـفور آمـد

[میلاد رقیه است، قلب همه شاد است] (۲)

گشت جهان چـراغانـی
تـو روضـه رضـوانی

تـو مـایه فـخری و
دخـت شـه شـاهانی

میلاد رقیه است، قلب همه شاد است

دخـتر حـسین آمـد
مـاه عـالمین آمـد

بـا چـشمه ای از تـقوا
نـور دو عـین آمـد

[میلاد رقیه است، قلب همه شاد است] (۲)

عـالم شـده مـجنونش
دیـوانه و مـفتونـش

تـبریک و هـزاران گـل
بـر طـالع مـیمونش

[میلاد رقیه است، قلب همه شاد است] (۲)

بـا جـلوه زیـبایش
دل بـرده ز بـابـایش

دل ها هـمه شادان است
از سـیرت و سـیمایش

[میلاد رقیه است، قلب همه شاد است] (۲)

بـلبل خـوش آوازی
جـز بـه حـق نـپردازی

آیـت خـداونـد
حـاجتم روا سـازی

[میلاد رقیه است، قلب همه شاد است] (۲)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *