اصحاب و شاگردان

رفتن میثم با خرما فروشان نزد ابن زیاد

و شاید آمدن میثم(ره)با خرمافروشان کوفه نزد ابنزیاد چنانچه نقل کردهاند قبل از مسافرت وی به مکه بوده که ابنزیاد بغض و کینهی دیرینه را در دل ناپاک با آک خود میپرورانید و پس از مسافرت میثم(ره)به مکه او را از معرف کوفه میخواست و نیز ممکن است پس از گرفتاری وی به دست دژخیمان ابنزیاد در قادسیه تقریبا حال [ صفحه ۱۲۶] آزادی داشته که بتواند با خرمافروشان نزد ابنزیاد برود و این احتمال اخیر در نظر پس از تامل در تاریخ حالات میثم قوی مینماید و این که فرزندش نقل کرده که بعد از مراجعت پدرم دو روز نبود که ابنزیاد او را خواست و نهمین کسی بود که به دار زده شد از باب مسامحه در تعبیر است و او را از زندان خواسته و به دار کشیدهاند والله العالم.
برگرفته از کتاب تحقیق در باره اولین اربعین سید الشهداء نوشته آقای محمد علی قاضی طباطبایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *