اصحاب و شاگردان

تصریح فرزند میثم در رفتن او به عمره

شیخ ابوعمروکشی (ره) در کتاب رجال خود مسندا نقل کرده از فرزند میثم تمار (ره) و گوید: (خرج ابی الی العمره فحدثنی قال استاذنت علی امسلمه رحمهاللهعلیها)… الخ. میگوید: پدرم بیرون شد (یعنی از کوفه) برای عمره و به من نقل کرد که اذن خواستم از امسلمه رحمهاللهعلیها که بر وی وارد شوم و میان من و او حجاب زده شد بعد جریان خود را با امسلمه و ابن عباس نقل کرده است [۹۰] . و این عبارت که نقل شد صریح است که میثم (ره) برای بهجا آوردن عمره به مکه مشرف شده و لذا مرحوم آقا شیخ محمد حسین مظفر نجفی (ره) در کتاب خود در احوال میثم (ره) به این تعبیر بیان فرموده است: (و قیل ان میثما و المختار فی جمع کثیر من الشیعه حبسهم ابنزیاد بعد مقتل مسلم و هانی و لعل حبسه کان بعد قدومه من حج العمره). [ صفحه ۱۲۷]
برگرفته از کتاب تحقیق در باره اولین اربعین سید الشهداء نوشته آقای محمد علی قاضی طباطبایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *