اصحاب و شاگردان

اصحاب امام حسین قاسم بن بشر

قاسم بن حارث کاهلی
قاسم بن حبیب ازدی
قاسم بن سعد طائی
قره غلام حر
قره بن ابی قره غفاری
قصب بن عمرو
قعنب بن عمر
قعنب بن عمرو تمری
قمر
قیس بن ربیع
قیس بن عبدالله همدانی
قیس بن مسهر صیداوی
قیس بن مصهر
قیس بن مطهر
قیس بن مظهر
قیس بن منبه
قیس بن مهر
کامل
کردوس بن زهیر تغلبی
کردوس بن ظهیر تغلبی
کرش بن زهیر تغلبی
کرش بن ظهیر تغلبی
کنانه بن عتیق تغلبی
کنانه بن عقیق تغلبی
مالک بن انس کاهلی
مالک بن اوس
مالک بن حارث
مالک بن داود
مالک بن دودان
مالک بن ذوذان
مالک بن عبدالله
مالک بن عبد
مالک بن مالک بن انس
مبارک
محمع بن زیاد جهنی
مجمع بن عائد
مجمع بن عبدالله عائذی
مجمع بن عبیدالله عائدی
محمد بن انس
محمد بن بشر
محمد بن بشیر حضرمی
محمد بن عبدالله بن عائدی مذحجی
پژوهشی پیرامون شهدای کربلا، ص: ۴۱۴
محمد بن مطاع
محمد بن مظاع
محمد بن مقداد
مره بن ابی مره غفاری
مسعود بن حجاج تیمی
مسعود بن سعد حداد کوفی
برگرفته از کتاب پژوهشی پیرامون شهدای کربلا نوشته آقای عبد الحسین ﺑﯿﻨﺶ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *