اصحاب و شاگردان

اصحاب امام حسین سعد بن حرث خزاعی

برای «سعد» در مآخذ کهن، به عنوان صحابی امام حسین علیه السلام و شهید کربلا نام و نشانی ذکر نشده است. تنها شماری از عالمان متاخر، در شرح حال او به عنوان صحابی امام حسین علیه السلام و شهید کربلا، این گونه آوردهاند: سعد بن حرث خزاعی محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را درک کرده بود. امیرالمومنین علیه السلام او را به ریاست شرطه (شهربانی) کوفه و زمانی به استانداری آذربایجان منصوب فرمودند. پس از شهادت آن حضرت «سعد» از یاران امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام گردید. با آغاز نهضت حسینی، با آن حضرت به مکه و از آنجا به کربلا آمد و در پیکار روز عاشورا به شهادت رسید. «۴»
پژوهشی پیرامون شهدای کربلا، ص: ۱۸۱
محقق شوشتری، پس از نقل سخنان مرحوم مامقانی درباره «سعد» به نقد آن پرداخته، مینویسد: مولف مستند گفتههایش را نیاورده است. [از سوی دیگر] چگونه ممکن است کسی هم از قبیله خُزاعه- با اصالت عربی- و هم از موالی باشد؟ دیگر اینکه، چنان چه این شخص از صحابه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بوده است، چرا کتابهای مربوط به شرح حال صحابه، از او نام نبردهاند؟ بنابراین اصل وجود و نیز آنچه دربارهاش گفته میشود، نامعلوم است. «۱»
سعد بن حرث انصاری ….. ص : ۱۸۱
برگرفته از کتاب پژوهشی پیرامون شهدای کربلا نوشته آقای عبد الحسین ﺑﯿﻨﺶ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *