اخلاق و فضائل

امام حسین ریحانه پیامبر

پـیامبر اکرم (ص) به میهمانی در خانه یکی از اصحاب دعوت شده بود همراه با یاران به راه افتاد، درحالی که جلوتر از دیگران راه می رفت حسن و حسین با کودکانی چند در کوچه به بازی مشغول بـودرسـول خدا به سوی او رفت تا او را بگیرد و او به این سو و آن سو می گریخت پیامبر در حالی کـه مـی خـندید او را دنبال کرد تا او را گرفت یک دست را در زیر سر و دست دیگر را در زیر چانه حسین گذاشت و لب مبارکش را بر دهان حسین نهاد و بوسید و فرمود:.
هذان ریحانتای من الدنیا من احبنی فلیحبهما،.
ایـن دو گـلـهـای زیـبای من در دنیا هستند، هر کس مرا دوست بدارد باید آنان را دوست بدارد [۳۳] .
جـابـر بن عبداللّه انصاری می گوید: روزی نزد رسول خدا نشسته بودیم که علی بن ابیطالب (ع) واردشد حضرت رو به علی کرد و فرمود:.
سـلام علیک ابا الریحانتین اوصیک بریحانتی من الدنیا خیرا، فعن قلیل ینهد رکناک و اللّه عزوجل خلیفتی علیک.
سـلام بـر تـو ای پـدر دو ریحانه [حسن و حسین]! تو را به این دو ریحانه زیبایم از دنیا سفارش به نیکویی می کنم که بزودی دو رکن تو فرو ریزند.
جابر می گوید: هنگامی که پیامبر رحلت کرد، علی (ع) فرمود: این یکی از دو رکنی بود که رسول خـداگـفت و هنگامی که فاطمه وفات کرد، فرمود: این هم رکن دومی بود که رسول خدا گفت [۳۴] .
در هـمـیـن راسـتـا روایـت جـالـبـی از عبداللّه بن عمر نقل شده است که مربوط به امام، پس از واقعه عاشوراست ابن نعیم نقل می کند که نزد عبداللّه بن عمر نشسته بودیم، مردی پیش آمد و از حکم خون پشه سؤال کرد که اگر در لباس نمازگزار باشد نمازش صحیح است یا خیر؟.
عبداللّه پرسید: از کجا می آیی و اهل کدام منطقه ای؟.
گفت: اهل عراق هستم.
عـبـداللّه گـفت: این مرد را بنگرید که از خون پشه می پرسد، حال آن که اینان پسر رسول خدا را کشتند وسکوت کردند از رسول خدا (ص) شنیدم که می فرمود: حسن و حسین دو ریحانه من در این دنیا هستند [۳۵] .
برگرفته از کتاب امام حسین(ع)و عاشورا از دیدگاه اهل سنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *