• و شاید سائق الحاجی که در زمان حضرت باقر علیهالسلام بوده آن هم غیر از آن شخصی است که در زمان امیرالمومنین علیهالسلام بوده است زیرا هر زمان امیر حاج […]
  • زاهد عابد و واعظ متعظ، مرحوم حاج شیخ غلامرضا طبسی قدس سره فرمود:با چند نفر از دوستان با قافله به عتبات عالیات مشرف شدیم. هنگام مراجعت برای ایران، شب آخری […]
  • شیخ صدوق «۲» و شیخ عبدالله بحرانی «۳» نقل کردهاند که هلال بن حجاج از یاران شهید امام حسین علیه السلام بوده است. وی روز عاشورا راهی میدان نبرد گردید […]