• یکی از موثقین این قضیه را نقل کرده است:یکی از طلاب در نجف اشرف، مدتی علم فقه و اصول تحصیل مینمود و لیکن از علم اخلاق بیبهره بوده است. وی […]
  • پسر فاطمه در میان قتلگاه افتاده بود، لحظات آخر عمر شریفش سپری می شد، تیرها از اطراف مانند بالی بدن مقدسش را فراگرفته بودند، خون بسیاری که از بدن شریفش […]
  • یکی از افسران نظامی قفقاز، به نام سرهنگ علی ملایوف، در زمان اشغال افغانستان از سوی ارتش شوری در سال ۱۹۷۹ میلادی مطابق ۱۳۵۸ شمسی، ماموریت مییابد که به مجاهدین […]