• اولین شهید اهل بیت علیهمالسلام، علی بن الحسین علیهالسلام بود. او یا به این جهت که نمیخواست سختی کار پدرش را مشاهده کند، و یا به این جهت که میخواست […]
  • بدر بن رقیطدر منابع کهن، به جز زیارت رجبیه نام و نشانی از بدر بن رقیط وجود ندارد. اما با استناد به بخشی از این زیارت که در ذیل میآید […]
  • او از یاران شهید امام حسین علیه السلام است، که چون از قیام آن حضرت آگاهی یافت، از بصره به یاری ایشان شتافت. اما هنگامی به کربلا رسید که امام […]