• حجاج بن مسروق جعفیبرگرفته از کتاب پژوهشی پیرامون شهدای کربلا نوشته آقای عبد الحسین ﺑﯿﻨﺶ
  • مشخصات کتابپدید آورنده : ابوالفضل هادی منشناشر : مجله حوزهمقدمهحماسه شکوهمند روز دهم سال ۶۱ هجری، نگارینه ای از زیباترین طرح ها و نقش ها را در تاریخ حک نمود.حماسه […]
  • برخی اشعث بن سعد را به اشتباه اشعث بن قیس دانسته و او را جزء شهداء برشمردهاند. «۲» و حال آنکه اشعث بن قیس از دشمنان سیدالشهداء علیه السلام بوده […]