• مرحوم شیخ محمد طه که یکی از علمای بزرگ متاخرین بودهاند، این قضیه را نقل فرمودهاند:در سفری به قصد زیارت حضرت سیدالشهداء (ع) از نجف اشرف بیرون آمدم و با […]
  • اشارهعبیدالله، به همراه مسلم بن عمرو باهلی و شریک بن اعور حارثی و گروهی دیگر، به سوی کوفه حرکت کرد. بنابر نقل طبری از عیسی بن یزید کنانی، ابنزیاد، پانصد […]
  • ‏سید بزرگوار مرحوم سید محمود عطاران رضوان الله تعالی علیه فرمود:سالی در ایام عاشورا در هیئت سینه زنان و عزاداران محله‏ی سردزک بودم. جوانی زیبا در اثناء زنجیر زدن به […]