• او فرزند عبداللَه بن جعفر بن ابیطالب علیه السلام است «۱» و مادرش «جمانه» دختر مسیب بن نجبه فزاری، از سرداران شهید نهضت توابین، میباشد. «۲»برخی نوشتهاند که او همراه […]
  • امام حسین (ع ) در رابطه با شرط سوم ازدواج (آشتی و سازش بین بنی هاشم و بنی امیه ) و صلح میان حق و باطل جمله بسیار ارزنده و […]
  • میرزا حسین نوری و اربعین‌ حسینی علامه میرزا حسین نوری از علمای برجسته شیعه‌، و صاحب کتاب «مستدرک الوسائل» در کتاب «لؤلؤ و مرجان در آداب اهل منبر» به نقد […]