• امام حسین علیه السلام، صراحت در گفتار ازدیگر ویژگی‌های شخصیتی امام صداقت در گفتار آن حضرت می‌باشد. این نیز یکی از بزرگواری‌هایی است که در وجود امام حسین است ‌. […]
  • ابـن زیـاد در گـفـتـگو با مسلم شکست خورد، منطق روشن و محکم مسلم او را به زانو درآورد، جـزفحاشی چاره ای نداشت، زبان به دشنام گشود مسلم که هر چه […]
  • صفحه ۳۹ از ۶۳حسین علیه السّلام نزدیکیهای شب یاران خود را گرد آورد، علی بن الحسین زین العابدین علیه السّلام گوید: من در آن حال بااینکه بیمار بودم نزدیک شدم […]