• بطور خلاصه آنکه عثمان ، تمام سعی خود را بر آن گذارد تا طبق گفته ابوسفیان تمام مراکز حساس را به بنی امیه واگذار کند، معاویه را در شام تام […]
  • جدا شد هر دو دست سقا گرفته مشک بر دندانهابزد تیری به چشمش اعدا واویلا واویلا واویلااخا ادرک اخا یا مولا بیا یک دم کنارم بنمامادرت را عزیز زهرا واویلا […]
  • ۱) مردی از بنی تمیم که عبد الله بن حوزه خوانده میشد [پیش] آمد و جلوی حسین [علیه السّلام] ایستاد، [و] گفت: آی حسین! )آی حسین! حسین [علیه السّلام] فرمود: […]