• عـکـرمـه، شـاگـرد بـرجسته ابن عباس، نقل می کند که روزی ابن عباس در مسجد برای مردم حدیث می گفت که نافع بن ازرق برخاست و گفت: ای ابن عباس! از […]
  • حسین‌ علیه السلام در دوره‌ خلافت‌ و امامت‌ برادرش‌ (۵۰-۴۰ ه) پس‌ از شهادت‌ حضرت‌ علی‌ علیه السلام در بیست‌ و یکم‌ ماه‌ رمضان‌ سال‌ ۴۰ هجری‌ قمری‌، بنا به‌ […]
  • یکی از کارهای مهم آن حضرت در روز عاشورا، خطبه و سخنرانی در برابر دشمن است، دشمنی که تشنه خون امام علیهالسلام است و عجله دارد که هر چه زودتر […]