• روضه شب اول ـ مصیبت مسلم بن عقیل جناب «مسلم» فرزند «عقیل بن ابی طالب» از بزرگان بنی‌هاشم و پسر عموی حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام بود. امام حسین علیه […]
  • سـهـل سـاعـدی از اصـحـاب رسـول خـداسـت، در راه زیارت بیت المقدس وارد شام شد، خود مـی گوید:شهری دیدم پر درخت با جویبارهای فراوان در و دیوار شهر با پرده های […]
  • در کامل الزیارات آمده است، آنگاه که صبح طلوع گردید امامعلیه السلام نماز صبح بجای آورد، رو به سوی نمازگزاران نموده پس از حمد و سپاس خداوند چنین فرمود: إنَّ […]